Projekty

 • Hotel Sýpka

  Hotel Sýpka

  ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a…

 • Bydlení na 21 Ha

  Bydlení na 21 Ha

  Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových…

 • Obchodní centrum

  Obchodní centrum

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu…

 • Moderní bungalov

  Moderní bungalov

  Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní…

 • Komfortní dům s výhledem

  Komfortní dům s výhledem

  Na kraji obce s nejednotnou zástavbou je navržen jednoduchý přízemní dům s výhledem na Písecké hory. Hmotové členění domu sleduje…

 • Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

  Přístavba výrobní haly a ubytování vinař

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco,…

 • Rekonstrukce průmyslového areálu

  Rekonstrukce průmyslového areálu

  STÁVAJÍCÍ STAV - objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla…

 • Vstupní hala ČEZ

  Vstupní hala ČEZ

  Vstupní hala administrativní budovy byla svým pojetím poplatná době vzniku. Záměr investora bylo modernizovat vstupní halu včetně bezpečnostní úpravy zázemí…

 • Bytový dům Černošice

  Bytový dům Černošice

  NÁVRH - IDEA - Černošice se postupně formovali v zahradní město specifické drobnou zástavbou tvořenou převážně rodinnými domy volně osazených…

 • RDT1_u

  Úprava bungalovu

  Zadáním investora bylo překreslit katalogový bungalov s důrazem na valbovou střechu. Bungalovy stylu opakovaných katalogových projektů z principu nenavrhujeme, ale…

 • Administrativní budova TZÚS

  Administrativní budova TZÚS

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA Areál TZÚS je situován severně od křižovatky ulic Okružní- Pražská.  V této lokalitě územním plánem určené jako plocha…

 • Luxusní vila v Mníšku pod Brdy

  Luxusní vila v Mníšku pod Brdy

  Návrh domu vychází z orientace parcely, budoucí zástavby, ochranného pásma lesa, výhledů do krajiny a realizovaného ZTV (napojení na inž.sítě).…

 • Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení…

 • Smuteční síň

  Smuteční síň

  Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost…

 • Dům s venkovským charakterem

  Dům s venkovským charakterem

  Navržený dům reaguje na požadavek venkovského charakteru. Proporce domu a detaily ukončení střechy vychází z tradiční jihočeské architektury. Dispozice domu…

 • Rekonstrukce RD v Bechyni

  Rekonstrukce RD v Bechyni

  Z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu je navrženo ubourání stávajícího domu a vybudování nástavby a přístavby s využitím původní kamenné…

 • Interiér wellness centra

  Interiér wellness centra

  Zadáním bylo vytvořit návrh interiéru wellness centra s rodinnou příjemnou atmosférou. Interiér byl navržen do nově realizovaného objektu. Přáním investora…

 • Přístavba firmy Profimex

  Přístavba firmy Profimex

  Zadáním bylo navrhnout zateplení stávající provozovny a vytvoření nového vstupu , který bude charakterizovat prosperující firmu. Řešený objekt byl postaven…

 • Interiér RD

  Interiér RD

    Stávající interiér domu z roku 1989 již nevyhovoval potřebám a vkusu klienta. Zadáním bylo do obývacího pokoje osadit krbovou…

 • Zahradní altán

  Zahradní altán

  Zastavěná plocha: 68m2 Altán je umístěn v severní zvýšené části zahrady pod vzrostlý ořech. Organický tvar navazuje na zahradní úpravy…

 • Rekonstrukce RD – Praha, Horní Měcholupy

  Rekonstrukce RD – Praha, Horní Měcholupy

  Stávající rodinný dům s přístavěnou garáží je situován v klidné slepé ulici s přístupem do domu z jihu. Zadáním bylo…

 • Přístavba vily

  Přístavba vily

  Stávající RD z počátku 20. století svým prostorovým uspořádáním neodpovídal představám klienta. Záměrem bylo zrekonstruovat zvýšené přízemí, podkroví ponechat jako…

 • RD – Týn nad Vltavou

  RD – Týn nad Vltavou

  Návrh domu je limitován stísněnou parcelou vymezenou v části sousedními objekty s okny a přilehlou dopravou zatíženou komunikací. Osazení domu…

 • RD Luleč

  RD Luleč

  Klient si pro stavbu domu vybral parcelu v centru návsi zastavěnou vesnickým stavením a navazující stodolou. Typická vesnická zástavba v…

 • RD Rožnov

  RD Rožnov

  Zastavěná plocha: 162 (RD)+ 65 garáž m2 Pozemek určený pro stavbu domu je umístěn uprostřed zastavěné lokality s přístupem z…

 • RD Vinoř

  RD Vinoř

  Pro mladou rodinu jsme navrhli přízemní dům 5+1 v půdorysném tvaru T. Toto rozvržení nabízí rozdílné využití a atmosféru jednotlivých…