Portfolio Category: Občanská výstavba

Hotel Sýpka

ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a restaurace. OKOLNÍ ZÁSTAVBA Objekt je umístěn na křižovatce ulic Tyršova a Aleje míru. Ulice Tyršova přechází v této lokalitě z kompaktní zástavby v jižní části ulice s jasně vymezeným uličním profilem do rozvolněné zástavby v…
více zde

Obchodní centrum

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu přes ulici Sladkovského navazuje panelová zástavba (4+1podlaží), ze severu zdravotnické zařízení a úřad práce, ze západu bytový dům s dvorem, dále podél výjezdu zásobování pokračují parkovací plochy. Z jihu navazuje kompaktní zástavba v ulici Havlíčkova…
více zde

Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů - areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely - větší část pozemků tvoří zelená plocha s podzemními barokními sklepy STÁVAJÍCÍ…
více zde

Rekonstrukce průmyslového areálu

STÁVAJÍCÍ STAV - objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla přistavěna převážně přízemní přístavba zakončená předsazeným výtahem, západním směrem byla v další etapě přistavěna kotelna s garáží a dílnou - v rámci jednotlivých stavebních etap bylo provedeno i zastřešení vstupů do objektu - exteriér domu…
více zde