Portfolio Category: Rodinné domy

Moderní bungalov

Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní plán (ÚP). Po prostudování ÚP a územní studie bylo zjištěno, že v řešeném území jsou přípustné střechy pultové, sedlové či valbové s min. sklonem střešních rovin na hlavním objektu 25º. Pouze v případě vedlejších objektů…
více zde

Komfortní dům s výhledem

Na kraji obce s nejednotnou zástavbou je navržen jednoduchý přízemní dům s výhledem na Písecké hory. Hmotové členění domu sleduje funkční uspořádání - převýšená společenská a nižší klidová část domu. V obývacím pokoji jsou osazena velkorysá okna podporující nádherné panorama a propojení s krytou terasou. Na terasu s bazénem navazuje i ložnice a koupelna se…
více zde

Úprava bungalovu

Zadáním investora bylo překreslit katalogový bungalov s důrazem na valbovou střechu. Bungalovy stylu opakovaných katalogových projektů z principu nenavrhujeme, ale tento projekt jsme vzali jako výzvu, zda se dá klasické pojetí bungalovu modifikovat. Došlo ke kompletní modifikaci dispozice s nutným dořešením umístění na pozemku včetně dořešení nutného zázemí domu, garáže a zahrady, které katalogové projekty…
více zde