Category 2

 • Rekonstrukce návsi obce Neznašov

  Rekonstrukce návsi obce Neznašov

  Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu. Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu: úprava…

 • Bydlení na 21 Ha

  Bydlení na 21 Ha

  Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových…

 • Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

  Přístavba výrobní haly a ubytování vinař

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco,…

 • Bytová výstavba 260 bytů

  Bytová výstavba 260 bytů

  LOKALITA Území při výpadovce na Prahu, kousek od Makra za obchodem Norma skýtá při dobrém odhlučnění od komunikace poměrně dobrou…

 • Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení…

 • Smuteční síň

  Smuteční síň

  Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost…