Category 3

 • Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

  Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

  Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a…

 • Vstupní objekt do firmy

  Vstupní objekt do firmy

  Návrh nového vstupního objektu do firmy zpracovávající překližky a deskové materiály reflektuje požadavek na vizuální sjednocení vstupní brány a zastřešení…

 • Zázemí pro turisty

  Zázemí pro turisty

  Objekt zázemí je navržen na křiživatce lodní, cyklistické, automobilové, autobusové a pěší dopravy v památkové zóně města Týna nad Vltavou…

 • Hotel Sýpka

  Hotel Sýpka

  ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a…

 • Bytový dům se 17 byty

  Bytový dům se 17 byty

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku…

 • Lázně Bechyně

  Lázně Bechyně

  Zadání Upravit stávající objekt Libuše tak, aby každý pokoj měl své vlastní hygienické zázemí, doplnit společenské prostory lobby baru, recepce…

 • Obchodní centrum

  Obchodní centrum

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu…

 • Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

  Přístavba výrobní haly a ubytování vinař

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco,…

 • Rekonstrukce průmyslového areálu

  Rekonstrukce průmyslového areálu

  STÁVAJÍCÍ STAV - objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla…

 • Bytový dům Černošice

  Bytový dům Černošice

  NÁVRH - IDEA - Černošice se postupně formovali v zahradní město specifické drobnou zástavbou tvořenou převážně rodinnými domy volně osazených…

 • Administrativní budova TZÚS

  Administrativní budova TZÚS

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA Areál TZÚS je situován severně od křižovatky ulic Okružní- Pražská.  V této lokalitě územním plánem určené jako plocha…

 • Přístavba firmy Profimex

  Přístavba firmy Profimex

  Zadáním bylo navrhnout zateplení stávající provozovny a vytvoření nového vstupu , který bude charakterizovat prosperující firmu. Řešený objekt byl postaven…

 • Zahradní altán

  Zahradní altán

  Zastavěná plocha: 68m2 Altán je umístěn v severní zvýšené části zahrady pod vzrostlý ořech. Organický tvar navazuje na zahradní úpravy…