Rekonstrukce RD v Bechyni

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu je navrženo ubourání stávajícího domu a vybudování nástavby a přístavby s využitím původní kamenné opěrné zdi. Navržené stavební úpravy mají za cíl vytvoření komfortního bydlení dle přání klienta s důrazem na využití krásného výhledu na řeku, bechyňský zámek a klášterní zahrady na skále.

Objekt je záměrně rozdělen do dvou hmot – nová přízemní část přístavby (klidová zóna) půdorysně a hmotově reaguje na terasovitý terén a navazuje na stávající kamennou zeď. Tato část je koncipována jako kamenný taras, kde obklad z přírodního kamene prochází z exteriéru do interiéru. Plochá střecha pokrytá extenzivní zelení vytváří při pohledech shora dojem dalšího tarasu a navazuje tak na okolní terén.

Druhá hmota (společenská část) architektonicky pokračuje v tradičním řešení objektu s omítanými fasádami a taškovou střechou. V přízemí vychází ze stávajícího půdorysu domu a v patře je protažena o hmotu garáže. Fasády jsou řešeny jako omítané, navržené členění vychází z původního. Zastřešení je provedeno valbovou střechou s taškovou krytinou.
Horizontální charakter stavby s rozdělením do dvou hmot minimalizuje zásah do stávajícího panoramatu města v souladu s požadavky památkové péče a zároveň architektonicky dotváří nekompaktní vzhled původního objektu, který byl poznamenán nekvalitními přístavbami.

Při dálkových pohledech, ať z protějšího břehu Lužnice, klášterních zahrad nebo mostu dochází k tomu, že je vnímána pouze tradičně řešená část objektu. Kamenem obložená část se zelenou střechou bude splývat s okolním terénem- kamennými terasami a nebude se hmotově uplatňovat.

V interiéru jsou použity přírodní materiály – podlahy z kouřového kartáčovaného dubu, kamenné zdi z lomového kamene, dřevěné stropní trámy, dřevěný masivní nábytek a dveře. Obklad v koupelnách je laděn v pískovcových tónech, v koupelně se saunou a wc je využit marocký štuk. Celkové ladění a uspořádání interriéru vytváří prostor pro rozsáhlé obrazové sbírky klienta.

 

Komentáře jsou uzavřeny