Bytový dům se 17 byty

OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku je vymezen z jihovýchodu ulicí Nádražní, z jihozápadu navazuje stávající zástavba rodinných domů a ze severu je pozemek lemován vzrostlou zelení a korytem potoka Skalice. Pozemek je navíc rozdělěn kanalizačním…

Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a nových vstupů do domů včetně materiálového řešení exteriéru a interiéru. Povedlo se tak zajistit dostatečné soukromí a pohodlí ve všech bytech, spodní byty mají soukromé zahrádky a horní prostorné terasy,…

Chata na Vysočině

Novostavba chaty na místě původního objektu zajišťuje zázemí pro rodinné výlety investora do okolí. V suterénu je technické zázemí s pokojem pro hosty, v přízemí společenský prostor s krbem a krytou terasou a v podkroví dva pokoje s prosklenými štíty s výhledem do okolního lesa. Podmínky CHKO limitovaly výškové osazení…

Dům s výhledem na Kleť

Nový dům na kraji vesnice Kosov v blízkosti lesa s výhledem na Šumavu s vrcholem Kletě. Hmota domu reaguje na požadavek tradiční sedlové střechy při zachování moderního vzhledu domu. Mezi sedlovými střechami dominuje relaxační část s plochou střechou a otevřeným výhledem do krajiny. Doplňující ploché zelené střechy se vzrostlou zelení…

Hotel Sýpka

ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a restaurace. OKOLNÍ ZÁSTAVBA Objekt je umístěn na křižovatce ulic Tyršova a Aleje míru. Ulice Tyršova přechází v této lokalitě z kompaktní zástavby v jižní části ulice s jasně vymezeným uličním…

Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu. Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů:…

Obchodní centrum

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu přes ulici Sladkovského navazuje panelová zástavba (4+1podlaží), ze severu zdravotnické zařízení a úřad práce, ze západu bytový dům s dvorem, dále podél výjezdu zásobování pokračují parkovací plochy. Z jihu navazuje…

Máme radost z vytváření nových a jedinečných prostor