Rekonstrukce návsi obce Neznašov

Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu. Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu: úprava a redukce ploch vymezených pro parkování v centrální části návsi,  parkovací místa jsou vymístěna na hluchá a méně exponovaná místa, dochází tím i k mírnému navýšení počtu parkovacích stání, materiálové…

Rodinný dům Dolany u Jaroměře

Půdorysný tvar domu "T" člení objekt do tří funkčních částí - vstupní (kryté stání se skladem zahradního nářadí) - klidová část domu (dětské pokoje s ložnicí) - společenská část domu (obývací prostor s pracovnou a přilehlou terasou) Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích sedlové střechy doplněné o části…

Řadový dům

Návrh domu vychází z orientace parcely, světových stran a stávající zástavby řadových domů z jihu pozemku na hranici. Dům je na parcele osazen k jižní hranici tak, aby přímo navazoval na stávající řadovku a co nejvíce se využila plocha dělené zahrady a současně bylo zajištěno dostatečné soukromí a proslunění objektu.…

Rekonstrukce vesnického statku Hosty

Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích, které vycházejí z tradiční jihočeské architektury - sedlové střechy, bez přesahu ve štítě a u římsy, ponechání přesahu pouze v místě zápraží s krytým vchodem. Novostavba vychází z původního hmotového členění domu. Úprava stodoly sleduje vytvoření velkorysé zahradní kuchyně maximálně využívající posezení…

Bytový dům se 17 byty

OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku je vymezen z jihovýchodu ulicí Nádražní, z jihozápadu navazuje stávající zástavba rodinných domů a ze severu je pozemek lemován vzrostlou zelení a korytem potoka Skalice. Pozemek je navíc rozdělěn kanalizačním…

Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a nových vstupů do domů včetně materiálového řešení exteriéru a interiéru. Povedlo se tak zajistit dostatečné soukromí a pohodlí ve všech bytech, spodní byty mají soukromé zahrádky a horní prostorné terasy,…

Chata na Vysočině

Novostavba chaty na místě původního objektu zajišťuje zázemí pro rodinné výlety investora do okolí. V suterénu je technické zázemí s pokojem pro hosty, v přízemí společenský prostor s krbem a krytou terasou a v podkroví dva pokoje s prosklenými štíty s výhledem do okolního lesa. Podmínky CHKO limitovaly výškové osazení…

Rodinný dům v Českých Budějovicích

Novostavba rodinného domu na místě původního zahradního domku na hranici pozemku. Návrh reaguje na malou velikost parcely, blízkost sousedního rodinného domu ze severní a západní strany pozemku a velkorysé požadavky na řešení a velikost domu od investora. Navržený půdorysný tvar písmene T umožňuje osazení domu na hranici pozemku při vytvoření…

Máme radost z vytváření nových a jedinečných prostor