Bydlení u hradu Rožmberk

Dům je s ohledem na přírodní charakter krajiny osazen v místě původního objektu. Stávající oplocená část pozemku je ponechána jako soukromá, k domu přiléhající, přírodně pojatá zahrada. Zbytek louky je ponechán bez úprav - pouze kolem domu bude upravena modelace terénu. Hmotově je dům uspořádán jako jednoduchý obdélník s protáhlou…

Read more

Rekonstrukce návsi obce Neznašov

Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu. Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu: úprava a redukce ploch vymezených pro parkování v centrální části návsi,  parkovací místa jsou vymístěna na hluchá a méně exponovaná místa, dochází tím i k mírnému navýšení počtu parkovacích stání, materiálové…

Read more

Rodinný dům Dolany u Jaroměře

Půdorysný tvar domu "T" člení objekt do tří funkčních částí - vstupní (kryté stání se skladem zahradního nářadí) - klidová část domu (dětské pokoje s ložnicí) - společenská část domu (obývací prostor s pracovnou a přilehlou terasou) Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích sedlové střechy doplněné o části…

Read more

Víkendový domek

Malý domek pro mladou rodinu s dětmi byl inspirovaný Tiny Housem. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, který na úsporné ploše bydlení nabízí veškerý standard - obývací kuchyni, sociální zařízení a ložnicovou část.

Read more

Dřevostavba RD

Navržená dřevostavba svým osazením na pozemku a hmotovým členěním vychází z tradiční vesnické architektury a členění prostoru na soukromý (dvůr) a veřejný (předzahrádka). K oddělení dvora od předzahrádky slouží dřevěná pergola, která současně umožňuje kryté vstupy do domu a do garáže. Směrem do zahrady je orientovaná krytá terasa. Dům je…

Read more

Řadový dům

Návrh domu vychází z orientace parcely, světových stran a stávající zástavby řadových domů z jihu pozemku na hranici. Dům je na parcele osazen k jižní hranici tak, aby přímo navazoval na stávající řadovku a co nejvíce se využila plocha dělené zahrady a současně bylo zajištěno dostatečné soukromí a proslunění objektu.…

Read more

Rekonstrukce vesnického statku Hosty

Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích, které vycházejí z tradiční jihočeské architektury - sedlové střechy, bez přesahu ve štítě a u římsy, ponechání přesahu pouze v místě zápraží s krytým vchodem. Novostavba vychází z původního hmotového členění domu. Úprava stodoly sleduje vytvoření velkorysé zahradní kuchyně maximálně využívající posezení…

Read more

Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a nových vstupů do domů včetně materiálového řešení exteriéru a interiéru. Povedlo se tak zajistit dostatečné soukromí a pohodlí ve všech bytech, spodní byty mají soukromé zahrádky a horní prostorné terasy,…

Read more

Máme radost z vytváření nových a jedinečných prostor