Bytový dům se 17 byty

OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku je vymezen z jihovýchodu ulicí Nádražní, z jihozápadu navazuje stávající zástavba rodinných domů a ze severu je pozemek lemován vzrostlou zelení a korytem potoka Skalice. Pozemek je navíc rozdělěn kanalizačním…

Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a nových vstupů do domů včetně materiálového řešení exteriéru a interiéru. Povedlo se tak zajistit dostatečné soukromí a pohodlí ve všech bytech, spodní byty mají soukromé zahrádky a horní prostorné terasy,…

Chata na Vysočině

Novostavba chaty na místě původního objektu zajišťuje zázemí pro rodinné výlety investora do okolí. V suterénu je technické zázemí s pokojem pro hosty, v přízemí společenský prostor s krbem a krytou terasou a v podkroví dva pokoje s prosklenými štíty s výhledem do okolního lesa. Podmínky CHKO limitovaly výškové osazení…

Dům s výhledem na Kleť

Nový dům na kraji vesnice Kosov v blízkosti lesa s výhledem na Šumavu s vrcholem Kletě. Hmota domu reaguje na požadavek tradiční sedlové střechy při zachování moderního vzhledu domu. Mezi sedlovými střechami dominuje relaxační část s plochou střechou a otevřeným výhledem do krajiny. Doplňující ploché zelené střechy se vzrostlou zelení…

Dřevostavba RD

Navržená dřevostavba svým osazením na pozemku a hmotovým členěním vychází z tradiční vesnické architektury a členění prostoru na soukromý (dvůr) a veřejný (předzahrádka). K oddělení dvora od předzahrádky slouží dřevěná pergola, která současně umožňuje kryté vstupy do domu a do garáže. Směrem do zahrady je orientovaná krytá terasa. Dům je…

Komfortní přízemní dům s jezírkem

Dům je osazen na pozemku v nové rozvojové části města Vodňany. Ze severu a západu je pozemek vymezen stávající a novou komunikací, z východu a jihu navazují pozemky dalších rodiných domů. Dům je přízemní otvírající se do soukromé zahrady s jezírkem a venkovní zahradní kuchyní s posezením pro velkou společnost.…

Vstupní objekt do firmy

Návrh nového vstupního objektu do firmy zpracovávající překližky a deskové materiály reflektuje požadavek na vizuální sjednocení vstupní brány a zastřešení vjezdu se vstupem do stávající vrátnice. Tvar nového zastřešení je lapidární s ohledem na blízkost stávajícího sousedníobjektu skladu. Materiál podhledu (krytý před povětrností) je navržen z překližek se zabudovaným liniovým…

Máme radost z vytváření nových a jedinečných prostor