Urbanismus

Při tvorbě projektů vycházíme z genia loci daného místa. Snažíme se o vnesení nové kvality do stávajícího prostředí v souladu s požadavky klienta a limity území.

  •  územní studie
  •  zastavovací studie
  •  revitalizace panelových sídlišť
  •  úpravy náměstí, ulic a parků
  •  návrh městského mobiliáře, drobné architektury, osvětlení, zeleně....

Ocenění v soutěži Cena Petra Parléře za návrh náměstí v Prostějově v r. 2005 (spolupráce s ing. arch. Lukášem Bargelem)

Komentáře jsou uzavřeny