Inženýrská činnost …

INŽENÝRSKÁ ČINNOST, AUTORSKÝ DOZOR

Součástí zpracování projektu je inženýrská činnost. Zajišťujeme nutné doklady a vyjádření nezbytné pro úspěšné vyřízení žádostí o jednotlivé správní úkony (stavební povolení apod.). V průběhu realizace stavby nabízíme autorský dozor, který zajistí soulad a správnou realizaci dle schválené projektové dokumentace.

Inženýrská činnost

 •  vyřízení nutných dokumentů a žádostí pro účely územního řízení a stavebního povolení
 •  před zahájením realizace nabízíme spolupráci při výběru dodavatele
  (na základě projektu pro výběr dodavatele) a při následném vyhodnocení nabídek
 •  po dokončení stavby nabízíme spolupráci při kolaudačním řízení

Autorský dozor

 •  kontrola prováděných stavebních prací dle projektové dokumentace
 •  řešení nejasností vzniklých v průběhu stavby
 •  kontrola a odsouhlasení změn materiálů a technologií na podnět dodavatele

Poradenská činnost

 •  analýza a návrh řešení stavebních poruch
 •  optimalizace konstrukčního a technologického řešení
 •  poradenský servis v průběhu stavby
 •  spolupráce při zajištění způsobu financování stavby

Komentáře jsou uzavřeny