Rekonstrukce

Provádíme návrhy změn bytových i nebytových prostor a změn využití stávajících objektů či celých areálů. Ctíme architektonické hodnoty a materiály původní stavby. Projekty vycházejí z důkladné dokumentace stávajícího stavu a nutných průzkumů a analýz (statické posouzení, stavebně technický / historický průzkum apod.). Navrženými stavebními úpravami eliminujeme nedostatky stávajícího řešení a v maximální míře zhodnotíme potenciál pozemku a stavby (vazby na okolí, architektonické prvky v exteriéru, interiéru, orientace ke světovým stranám).

Nové řešení je v první fázi ověřeno studií, včetně vizualizace, a odhadem investičních nákladů. Dále navazují jednotlivé projekční práce nutné pro potřeby komunikace s úřady a pro bezproblémovou realizaci.

Komentáře jsou uzavřeny