Služby

Co nabízíme

Otevřenost

Pochopení potřeb, požadavků a možností klienta a naladění se na jeho individuální představy.

Dialog

Vstřícný a otevřený dialog po celou dobu zpracovávání všech fází projektové dokumentace. Klient zůstává stále naším partnerem.

Vstřícnost

Akceptování vyvíjejících se názorů klienta a jejich následné zapracování do projektu.

Zkušenosti

Doporučení osvědčených způsobů urbanistických a architektonických řešení vedoucích k bezproblémovému a dlouhodobému užívání staveb.

Profesionalita

Odborné a prezicní zpracování všech typů zakázek,
s využitím soudobých výrobků a technologií.

Podpora

Zajištění nutných legislativních úkonů k povolení stavby a
k jejímu následnému uvedení do provozu. Kontrola dodavatele a spolupráce při realizaci stavby.

Přehled služeb

  • Architektura

    Zajišťujeme kompletní projektovou činnost v…

  • Urbanismus

    Při tvorbě projektů vycházíme z…