Architektura

Zajišťujeme kompletní projektovou činnost v oblasti architektury. Přistupujeme se stejným nasazením ke všem typům staveb a snažíme se o nalezení ideálního řešení. Věnujeme se jak drobným projektům (zahradní pergoly a domky), tak rodinným a bytovým domům, stejně jako projektům komerčních a občanských staveb (stavby pro obchod, kulturní a administrativní budovy, školy, hotely, průmyslové objekty).

Prvním důležitým krokem je zpracování architektonické studie, která definuje celkové funkční a estetické pojetí stavby včetně vyjádření prostorového a materiálového řešení pomocí vizualizací (3D modelu). Po odsouhlasení navrženého řešení klientem jsou následně zpracovány jednotlivé projektové fáze dle požadavků stavebního zákona a dalších předpisů.

  •  ověřovací a architektonické studie
  •  dokumentace pro územní souhlas / řízení
  •  dokumentace pro ohlášení stavby / stavební povolení
  •  dokumentace pro výběr dodavatele
  •  projekt pro provedení stavby
  •  výkaz výměr a rozpočet
  • vizualizace, 3D model

Komentáře jsou uzavřeny