Interiér

Navrhujeme řešení všech typů interiérů - pro bytové a nebytové prostory (obchody, kanceláře, školy, kulturní objekty, hotely a wellness centra apod.). Zpracováváme jak jejich celkové řešení, tak návrhy částí, či drobné změny stávajícího stavu. Připravíme samostatné návrhy interiérů, ale stejně tak můžeme navazovat na předchozí námi vypracované projektové fáze stavby.

Řešení interiéru má přímou vazbu a dopad do stavebního a technického řešení stavby (změny dispozice, rozvody elektřiny, vody, kanalizace, topení apod.), a proto doporučujeme věnovat mu patřičnou péči, která povede ke spokojenosti po realizaci stavby. Při řešení interiéru vycházíme z požadavků a vkusu klienta. Nabízíme zpracování od počátečního konceptu, až po detaily nutné pro přesné provedení stavby. Celkové barevné a materiálové řešení je vyjádřeno ve vizualizaci interiéru.

  •  studie interiéru
  •  projekt interiéru
  •  vizualizace - 3D model
  •  výkaz výměr a rozpočet

Komentáře jsou uzavřeny