Projekty

 • Rekonstrukce interiéru – ložnice a vstupní chodba

  Rekonstrukce interiéru – ložnice a

  Návrh rekonstrukce interiéru rodinného domu z 90. let 20. století. Návrh byl zpracován pro ložnici s přiléhající koupelnou a vstupní…

 • Rekonstrukce interiéru – kuchyně a relaxační zóna rodinného domu

  Rekonstrukce interiéru – kuchyně a

  Návrh rekonstrukce interiéru rodinného domu z 90. let 20. století. Propojení a zvětšení stávajících prostor, úprava dispozice a vytvoření útulných…

 • Bydlení u hradu Rožmberk

  Bydlení u hradu Rožmberk

  Dům je s ohledem na přírodní charakter krajiny osazen v místě původního objektu. Stávající oplocená část pozemku je ponechána jako…

 • Rekonstrukce návsi obce Neznašov

  Rekonstrukce návsi obce Neznašov

  Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu. Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu: úprava…

 • Rodinný dům Dolany u Jaroměře

  Rodinný dům Dolany u Jaroměře

  Půdorysný tvar domu "T" člení objekt do tří funkčních částí - vstupní (kryté stání se skladem zahradního nářadí) - klidová…

 • Víkendový domek

  Víkendový domek

  Malý domek pro mladou rodinu s dětmi byl inspirovaný Tiny Housem. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, který…

 • Dřevostavba RD

  Dřevostavba RD

  Navržená dřevostavba svým osazením na pozemku a hmotovým členěním vychází z tradiční vesnické architektury a členění prostoru na soukromý (dvůr)…

 • Řadový dům

  Řadový dům

  Návrh domu vychází z orientace parcely, světových stran a stávající zástavby řadových domů z jihu pozemku na hranici. Dům je…

 • Rekonstrukce vesnického statku Hosty

  Rekonstrukce vesnického statku Hosty

  Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích, které vycházejí z tradiční jihočeské architektury - sedlové střechy, bez přesahu ve…

 • Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

  Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

  Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a…

 • Rodinný dům v Českých Budějovicích

  Rodinný dům v Českých Budějovicích

  Novostavba rodinného domu na místě původního zahradního domku na hranici pozemku. Návrh reaguje na malou velikost parcely, blízkost sousedního rodinného…

 • Rodinný dům ve Skrýchově u Malšic

  Rodinný dům ve Skrýchově u Malšic

  Návrh a design interiéru včetně specifikace povrchů, barev, materiálů a nábytku. Řešení dispozice a nábytku ve variantách. Předmětem řešení byl…

 • Rodinný dům se 3 bytovými jednotkami

  Rodinný dům se 3 bytovými jednotkami

  NÁVRH - IDEA - zadáním bylo na dva pozemky určené pro rodinné domy umístit dva domy, každý se třemi bytovými…

 • Komfortní přízemní dům s jezírkem

  Komfortní přízemní dům s jezírkem

  Dům je osazen na pozemku v nové rozvojové části města Vodňany. Ze severu a západu je pozemek vymezen stávající a…

 • Rodinný dům v zahradě

  Rodinný dům v zahradě

  Rodinný dům v zahradě vzniklý přístavbou a nástavbou stávající dílny. Dům plně využívá jižní orientace, výhledu na řeku Vltavu a…

 • Vstupní objekt do firmy

  Vstupní objekt do firmy

  Návrh nového vstupního objektu do firmy zpracovávající překližky a deskové materiály reflektuje požadavek na vizuální sjednocení vstupní brány a zastřešení…

 • Rekonstrukce vesnického stavení

  Rekonstrukce vesnického stavení

  NÁVRH - IDEA Stávající obytná část vesnického stavení stavebně a technicky nevyhovuje požadavkům stavebníka. Rekonstrukce by byla komplikovaná a finančně…

 • 01_ luxusní chata na vysočině

  Chata na Vysočině

  Novostavba chaty na místě původního objektu zajišťuje zázemí pro rodinné výlety investora do okolí. V suterénu je technické zázemí s…

 • Chata u Lužnice

  Chata u Lužnice

  Stávající chata po rodičích klientům již nevyhovovala a rozhodli se ji zrekonstruovat. V návrhu je uvažováno s rozšířením chaty o…

 • Zázemí pro turisty

  Zázemí pro turisty

  Objekt zázemí je navržen na křiživatce lodní, cyklistické, automobilové, autobusové a pěší dopravy v památkové zóně města Týna nad Vltavou…

 • Hotel Sýpka

  Hotel Sýpka

  ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a…

 • Bydlení na 21 Ha

  Bydlení na 21 Ha

  Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových…

 • Novostavba bungalovu na vesnici

  Novostavba bungalovu na vesnici

  NÁVRH - IDEA Návrh domu vychází z orientace parcely, světových stran a budoucí zástavby. Dům je na parcele osazen k…

 • Bytový dům se 17 byty

  Bytový dům se 17 byty

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku…

 • Lázně Bechyně

  Lázně Bechyně

  Zadání Upravit stávající objekt Libuše tak, aby každý pokoj měl své vlastní hygienické zázemí, doplnit společenské prostory lobby baru, recepce…

 • Přestavba domu z 50.let

  Přestavba domu z 50.let

  Nevyhovující dispozice domu 2+1 s těžko využitelným podkrovím vedla investora k záměru půdní vestavby. Rekonstrukce podkroví se nakonec rozšířila i…

 • Obchodní centrum

  Obchodní centrum

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu…

 • Moderní bungalov

  Moderní bungalov

  Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní…

 • Komfortní dům s výhledem

  Komfortní dům s výhledem

  Na kraji obce s nejednotnou zástavbou je navržen jednoduchý přízemní dům s výhledem na Písecké hory. Hmotové členění domu sleduje…

 • Rekonstrukce rodinného domu

  Rekonstrukce rodinného domu

  Stávající dům v Dobré Vodě u ČB byl postaven v 70.letech jako typický "šumperák". Nevhodné dispoziční řešení, způsob vytápění LTO…

 • Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

  Přístavba výrobní haly a ubytování vinař

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco,…

 • Rekonstrukce průmyslového areálu

  Rekonstrukce průmyslového areálu

  STÁVAJÍCÍ STAV - objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla…

 • Vstupní hala ČEZ

  Vstupní hala ČEZ

  Vstupní hala administrativní budovy byla svým pojetím poplatná době vzniku. Záměr investora bylo modernizovat vstupní halu včetně bezpečnostní úpravy zázemí…

 • Dům v CHKO Blanenský Les

  Dům v CHKO Blanenský Les

  Domek pro mladou rodinu je navržen na hranici CHKO Blanenský les. Podnínkou byla sedlová střecha. Původní záměr klientů na jednotnou…

 • Bytový dům Černošice

  Bytový dům Černošice

  NÁVRH - IDEA - Černošice se postupně formovali v zahradní město specifické drobnou zástavbou tvořenou převážně rodinnými domy volně osazených…

 • RDT1_u

  Úprava bungalovu

  Zadáním investora bylo překreslit katalogový bungalov s důrazem na valbovou střechu. Bungalovy stylu opakovaných katalogových projektů z principu nenavrhujeme, ale…

 • Bytová výstavba 260 bytů

  Bytová výstavba 260 bytů

  LOKALITA Území při výpadovce na Prahu, kousek od Makra za obchodem Norma skýtá při dobrém odhlučnění od komunikace poměrně dobrou…

 • Dům s výhledem na ČB

  Dům s výhledem na ČB

  Moderní vila s dvěmi obytnými podlažími a suterénem se zázemím. Určujícím kritériem byl výhled na Č.Budějovice s panoramatem Šumavy. V…

 • Administrativní budova TZÚS

  Administrativní budova TZÚS

  OKOLNÍ ZÁSTAVBA Areál TZÚS je situován severně od křižovatky ulic Okružní- Pražská.  V této lokalitě územním plánem určené jako plocha…

 • Luxusní vila v Mníšku pod Brdy

  Luxusní vila v Mníšku pod Brdy

  Návrh domu vychází z orientace parcely, budoucí zástavby, ochranného pásma lesa, výhledů do krajiny a realizovaného ZTV (napojení na inž.sítě).…

 • RD Soběslav

  RD Soběslav

  Dům je orientován jihozápadním směrem k nedalekému lesu. Venkovní kryté stání pro dvě auta se vstupním prostorem a zázemím zaručuje…

 • Dům u rušné ulice

  Dům u rušné ulice

  LOKALITA Dům je situaován naproti autobusovému nádraží s hlučnou komunikací z kamenných kostek. Vstup a vjezd na pozemek je stávající…

 • Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Obnova nábřeží řeky Vltavy

  Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení…

 • Funkcionalistická vila

  Funkcionalistická vila

  Rekonstrukce funkcionalistické vily v Příbrami obnášela půdní vestavbu a úpravu dvou bytových jednotek v typických podlažích. V přízemí byla navržena…

 • Smuteční síň

  Smuteční síň

  Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost…

 • Dům s venkovským charakterem

  Dům s venkovským charakterem

  Navržený dům reaguje na požadavek venkovského charakteru. Proporce domu a detaily ukončení střechy vychází z tradiční jihočeské architektury. Dispozice domu…

 • Dům s výhledem na Kleť

  Dům s výhledem na Kleť

  Nový dům na kraji vesnice Kosov v blízkosti lesa s výhledem na Šumavu s vrcholem Kletě. Hmota domu reaguje na…

 • Rekonstrukce RD v Bechyni

  Rekonstrukce RD v Bechyni

  Z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu je navrženo ubourání stávajícího domu a vybudování nástavby a přístavby s využitím původní kamenné…

 • Interiér wellness centra

  Interiér wellness centra

  Zadáním bylo vytvořit návrh interiéru wellness centra s rodinnou příjemnou atmosférou. Interiér byl navržen do nově realizovaného objektu. Přáním investora…

 • Přístavba firmy Profimex

  Přístavba firmy Profimex

  Zadáním bylo navrhnout zateplení stávající provozovny a vytvoření nového vstupu , který bude charakterizovat prosperující firmu. Řešený objekt byl postaven…

 • Interiér RD

  Interiér RD

    Stávající interiér domu z roku 1989 již nevyhovoval potřebám a vkusu klienta. Zadáním bylo do obývacího pokoje osadit krbovou…

 • Zahradní altán

  Zahradní altán

  Zastavěná plocha: 68m2 Altán je umístěn v severní zvýšené části zahrady pod vzrostlý ořech. Organický tvar navazuje na zahradní úpravy…

 • Rekonstrukce RD – Praha, Horní Měcholupy

  Rekonstrukce RD – Praha, Horní Měcholupy

  Stávající rodinný dům s přístavěnou garáží je situován v klidné slepé ulici s přístupem do domu z jihu. Zadáním bylo…

 • Přístavba vily

  Přístavba vily

  Stávající RD z počátku 20. století svým prostorovým uspořádáním neodpovídal představám klienta. Záměrem bylo zrekonstruovat zvýšené přízemí, podkroví ponechat jako…

 • RD – Týn nad Vltavou

  RD – Týn nad Vltavou

  Návrh domu je limitován stísněnou parcelou vymezenou v části sousedními objekty s okny a přilehlou dopravou zatíženou komunikací. Osazení domu…

 • RD Luleč

  RD Luleč

  Klient si pro stavbu domu vybral parcelu v centru návsi zastavěnou vesnickým stavením a navazující stodolou. Typická vesnická zástavba v…

 • RD Rožnov

  RD Rožnov

  Zastavěná plocha: 162 (RD)+ 65 garáž m2 Pozemek určený pro stavbu domu je umístěn uprostřed zastavěné lokality s přístupem z…

 • RD Vinoř

  RD Vinoř

  Pro mladou rodinu jsme navrhli přízemní dům 5+1 v půdorysném tvaru T. Toto rozvržení nabízí rozdílné využití a atmosféru jednotlivých…