Bytová výstavba 260 bytů

LOKALITA

Území při výpadovce na Prahu, kousek od Makra za obchodem Norma skýtá při dobrém odhlučnění od komunikace poměrně dobrou možnost výstavby bydlení.

NÁVRH - IDEA

Návrh sleduje požadavek na etapizaci výstavby a na její ekonomickou návratnost.  Objekty jsou čtyřpodlažní s ustupujícím pátým podlažím. Část parkovacíh stání je umístěna v suterénu a část na terénu (limit kvůli ochraně podzemních vod). Nejblíže situovaný dům u komunikace na Prahu je navržen jako bariérový, zajišťující odhlučnění pobytových částí teras a zahrad.

Varianta s roztroušenými hmotově drobnějšími vila domy s 3-4 podlažími na společné podnoži s podzemními garážemi nebyla akceptována. Toto řešení by bylo pro začlenění do krajiny mnohem příhodnější.

 

Komentáře jsou uzavřeny