Úprava bungalovu

Zadáním investora bylo překreslit katalogový bungalov s důrazem na valbovou střechu. Bungalovy stylu opakovaných katalogových projektů z principu nenavrhujeme, ale tento projekt jsme vzali jako výzvu, zda se dá klasické pojetí bungalovu modifikovat.

Došlo ke kompletní modifikaci dispozice s nutným dořešením umístění na pozemku včetně dořešení nutného zázemí domu, garáže a zahrady, které katalogové projekty často úplně postrádají. Dále byla řešena orientace pobytové terasy ve vazbě na bazén tak, aby nedošlo k přehřívaní terasy a současně terasa nabízela slunnou část u bazénu.
Vzhled byl upraven dle nové dispozice. Investor však z některých klasických vizuálních prvků nechtěl slevit a tak původní záměr s výraznou vizuální změnou domu byl redukován, dále byla upravena materiálová a barevná kombinace včetně dořešení nutných detailů.
U technologií domu bylo využito dešťové vody pro splachování wc.

Komentáře jsou uzavřeny