Bytový dům Černošice

NÁVRH - IDEA
- Černošice se postupně formovali v zahradní město specifické drobnou zástavbou tvořenou převážně rodinnými domy volně osazených v zahradách
- navržený objem bytového domu je záměrně rozdělen do dvou hmot tak, aby se co nejvíce přiblížil velikosti rodinných domů. Toto rozdělení je
podpořeno výškovým odskočením dolní části domu o 1,2m
- propojení je řešeno subtilní hmotou schodiště, které bude proskleno, případně opatřeno popínavou zelení
- dalším aspektem návrhu bylo maximální využití zastavěných a zpevněných ploch s ohledem na technickou a finanční náročnost stavby- výsledkem
je částečné překonzolování objektu nad parkovací stání- výhodou je nejen úspora zpevněných ploch, ale i krytá stání
- byty jsou částečně umístěny i v suterému objektu, čímž se zvýšila kapacita domu. Objekt má vyšší užitkovou plochu připadající na byty než v případě
podzemních garáží pod celým objektem (prostorová regulace 1PP + 3NP)
- pro potlačení vizuálního vjemu z parkovacích zpevněných ploch je využito terénního převýšení a volná stání jsou zakryta dřevěnou pergolou s popínavou
zelení, která současně bude poskytovat stín autům a opticky bude snižovat výšku domu při pohledu z ulice Poštovní
- v maximální míře je využito i zatravněných ploch pro soukromé zahrady bytů v přízemí
- v jižní spodní části domu v samém dotyku vzrostlé zeleně kolem potoka jsou umístěny převážně byty 4+KK využívající tento konfort

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Barevné a materiálové řešení odpovídá hmotovému členění domu- severní část je koncipována v bílé omítce s tmavě šedými okny a betonovým soklem, schodiště
celoprosklenné, jižní část je pojednána v tmavě šedé omítce (obkladu) s okny v designu dřeva, část třetího podlaží je materiálově oddělena- dřevěný obklad
popř.fundermax. Sokl kamenný. Balkony jsou navrženy se skleněným čirým zábradlím s nerezovým oplechováním, zespoda bílé.
Celkové působení domu by mělo mít díky kvalitním materiálům nádech luxusu při zachování vilového měřítka stavby.

Komentáře jsou uzavřeny