Portfolio Category: Občanská výstavba

Bytový dům se 17 byty

OKOLNÍ ZÁSTAVBA Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města. Trojůhelníkový tvar pozemku je vymezen z jihovýchodu ulicí Nádražní, z jihozápadu navazuje stávající zástavba rodinných domů a ze severu je pozemek lemován vzrostlou zelení a korytem potoka Skalice. Pozemek je navíc rozdělěn kanalizačním řadem DN 400. Navržený objekt…
více zde

Řadové domy v Rožmitále pod Třemšínem

Na přání klienta byly provedeny úpravy dispozic a vzhledu rozestavěné stavby. Úpravy sledovaly zvýšení užitné kvality bytů, navazujících teras a nových vstupů do domů včetně materiálového řešení exteriéru a interiéru. Povedlo se tak zajistit dostatečné soukromí a pohodlí ve všech bytech, spodní byty mají soukromé zahrádky a horní prostorné terasy, vše s minimem rušících průhledů.…
více zde

Vstupní objekt do firmy

Návrh nového vstupního objektu do firmy zpracovávající překližky a deskové materiály reflektuje požadavek na vizuální sjednocení vstupní brány a zastřešení vjezdu se vstupem do stávající vrátnice. Tvar nového zastřešení je lapidární s ohledem na blízkost stávajícího sousedníobjektu skladu. Materiál podhledu (krytý před povětrností) je navržen z překližek se zabudovaným liniovým osvětlením. Navržený obklad vrat přecházející…
více zde

Zázemí pro turisty

Objekt zázemí je navržen na křiživatce lodní, cyklistické, automobilové, autobusové a pěší dopravy v památkové zóně města Týna nad Vltavou na břehu řeky Vltavy.  Navržné zázemí poskytuje turistům malou kuchyňku, veřejné sprchy, toalety, půjčuvnu lodí a šlapadel apod. Pokud se najde šikovný provozovatel, pak by mohla být v zimních měsících provozována i sauna s ochlazením…
více zde