Vstupní objekt do firmy

Návrh nového vstupního objektu do firmy zpracovávající překližky a deskové materiály reflektuje požadavek na vizuální sjednocení vstupní brány a zastřešení vjezdu se vstupem do stávající vrátnice. Tvar nového zastřešení je lapidární s ohledem na blízkost stávajícího sousedníobjektu skladu.

Materiál podhledu (krytý před povětrností) je navržen z překližek se zabudovaným liniovým osvětlením. Navržený obklad vrat přecházející v obklad stávající zdi z plotových tvárnic je navržen z fundermaxu.

Komentáře jsou uzavřeny