Rekonstrukce vesnického stavení

NÁVRH - IDEA

Stávající obytná část vesnického stavení stavebně a technicky nevyhovuje požadavkům stavebníka. Rekonstrukce by byla komplikovaná a finančně náročná bez dosažení kýženého efektu. Bylo tedy přistoupeno k odstranění
stávající obytné části (západní křídlo) včetně znehodnocujících přístaveb (jižní křídlo) a jejich nahrazení přístavbou, která svým prostorovým uspořádáním naplňuje požadavky stavebníka a zároveň respektuje historický kontext
vesnického stavení.
Západní křídlo hmotově reflektuje původní část se sedlovou střechou a jižní křídlo svou plochou střechou evokuje obvykle využívanou zeď s vraty spojující oba štíty (východní a západní). Původní zeď byla postupně zastavěna
nevhodnými přístřešky. Plochá střecha současně umožňuje větší proslunění a prosvětlení dvora a obytného křídla.
Navržená přístavba zachovává původní prostorové členění stavení – uzavřený dvůr s propojením na zahradu.
Při pohledu z komunikace (sever, východ) zůstává stávající řešení domu bez úprav. Nejvýraznější změna je směrem na jih do zahrady domu, kde obývací část je doplněna o slunnou terasou s pergolou. Tento prvek bude zastíněn
stávající a navrženou zelení a bude se tak při pohledu z ulice uplatňovat jen minimálně.

Komentáře jsou uzavřeny