Portfolio Category: Urbanismus

Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu. Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů: • při velikosti města odpovídající…
více zde

Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů - areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely - větší část pozemků tvoří zelená plocha s podzemními barokními sklepy STÁVAJÍCÍ…
více zde

Bytová výstavba 260 bytů

LOKALITA Území při výpadovce na Prahu, kousek od Makra za obchodem Norma skýtá při dobrém odhlučnění od komunikace poměrně dobrou možnost výstavby bydlení. NÁVRH - IDEA Návrh sleduje požadavek na etapizaci výstavby a na její ekonomickou návratnost.  Objekty jsou čtyřpodlažní s ustupujícím pátým podlažím. Část parkovacíh stání je umístěna v suterénu a část na terénu…
více zde

Obnova nábřeží řeky Vltavy

Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení dopravního uzlu v místě stávajícího parkoviště, kde se nevhodně křižuje pěší, cyklistická, automobilová doprava a parkování autobusů. Dále dořešení absence dostatečného zázemí pro lodní turistickou dopravu. Navrženým řešením se prolíná snaha o zpříjemnění prostoru zejména…
více zde