Portfolio Category: Urbanismus

Rekonstrukce návsi obce Neznašov

Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu. Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu: úprava a redukce ploch vymezených pro parkování v centrální části návsi,  parkovací místa jsou vymístěna na hluchá a méně exponovaná místa, dochází tím i k mírnému navýšení počtu parkovacích stání, materiálové členění navržených ploch zajištění bezpečné…
více zde

Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu. Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů: • při velikosti města odpovídající…
více zde

Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů - areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely - větší část pozemků tvoří zelená plocha s podzemními barokními sklepy STÁVAJÍCÍ…
více zde

Bytová výstavba 260 bytů

LOKALITA Území při výpadovce na Prahu, kousek od Makra za obchodem Norma skýtá při dobrém odhlučnění od komunikace poměrně dobrou možnost výstavby bydlení. NÁVRH - IDEA Návrh sleduje požadavek na etapizaci výstavby a na její ekonomickou návratnost.  Objekty jsou čtyřpodlažní s ustupujícím pátým podlažím. Část parkovacíh stání je umístěna v suterénu a část na terénu…
více zde