Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů
- areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely
- větší část pozemků tvoří zelená plocha s podzemními barokními sklepy

STÁVAJÍCÍ STAV
- současné prostorové uspořádání objektu neodpovídá potřebám rostoucí firmy Rajhradské klášterní- nevhodné provozní uspořádání výroby vína a jeho skladování, stísněné prostory, absence kvalitního zázemí pro zaměstnance, prodejnu vín atd.
- nevhodné je i umístění zásobování z horní úrovně parku - nedochází k využití potenciálu parku
- exteriér domu nereprezentuje odpovídajícím způsobem důraz na kvalitu vyráběných vín

NÁVRH - IDEA
- zadáním bylo navrhnout výrobní halu o ploše cca 900m2 s lineárně řazeným výrobním procesem v jedné výškové úrovni ideálně se zavážením hroznů v horní úrovni. Dalším požadavkem bylo zřízení ubytování pro návštěvníky vinařství
- navržený objekt 61x 15,6m svým provozním uspořádání naplňuje zadání investora, umístění na hranici pozemku podél ul. Štefánikova a Bezručova bylo zvoleno s ohledem na zachování původních barokních sklepů. Hlavní ideou bylo "zneviditelnění" haly ze zvýšené úrovně parku- objekt využívá stávajícího terénního zlomu a z jižní strany je plně zahrnut zemí.
- umístění ubytování je navrženo na střeše výrobní haly z důvodu redukce zastavěných ploch, ponechání centrální volné části parku pro možné pořádání veřejných kulturních akcí a z důvodu objemového a materiálového členění jinak monotónní dlouhé fasády haly- dochází tak ke zdrobnění měřítka stavby v kontextu rodinných domů

zásady navrženého řešení:
- maximálně potlačit objem výrobní haly s respektem k okolní zástavbě
- využít potenciál parku jako prostoru pro veřejné setkávání- návaznost na terasu vinárny, terasy ubytování, prvky pro děti, kulturní akce
- ubytování řešeno v malých objemech- evokace vinných sklípků z parku, z ulice navazuje měřítkem na rodinné domy
- otevření se veřejnosti - nástupní schodiště do parku
- propojení stávajících sklepů a vytvoření altánu jako zázemí pro kulturní akce

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- stávající objekt bude kompletně rekonstruován a zateplen, bude upraven vzhled domu- stávající střechy budou odstraněny a budou nahrazeny sedlovou střechou s nadkrokevní izolací - prostor vinárny bude otevřen do krovu
- navržený objekt haly bude provozně propojen se stávajícím objektem podzemní chodbou
- z ulice bude výrobní halaobložena kamenným obkladem – soklem, ze kterého budou vyrůstat drobné stavby ubytovacích pokojů evokující vinné sklípky v bílé omítce a dřevěnými okny
- komunikace jsou uvažovány z kamenné dlažby 10x10 cm, chodníky z kamenné dl. 6x 6cm, venkovní schody kamenné nebo z pohledového betonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny