Rekonstrukce průmyslového areálu

STÁVAJÍCÍ STAV
- objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla přistavěna převážně přízemní přístavba zakončená předsazeným výtahem, západním směrem byla v další etapě přistavěna kotelna s garáží a dílnou
- v rámci jednotlivých stavebních etap bylo provedeno i zastřešení vstupů do objektu
- exteriér domu působí nesourodým a nekompaktním dojmem nevalné estetické hodnoty poznamenané jednotlivými přístavbami
- stavba by byla v dobrém technickém stavu, kdyby nedocházelo k lokálnímu zatékání do objektu, které trvá již několik let a degraduje tak stavební konstrukce

NÁVRH - IDEA
- základní ideou je rozdělení objektu do tří provozních celků - přední dvě části pronajímatelné (výroba / obchod) a zadní část ponechána pro provoz majitele - prodejna elektro a elektromontáže včetně skladů a garáží, v patře pak budou umístěny ubytovací kapacity / kanceláře
- bude provedeno odbourání ramp a přístřešků a zateplení, čímž dojde k vizuálnímu sjednocení objektu
- novou dominantou - akcentem areálu bude nová přístavba prodejny, která bude provedena ve firemní červené barvě, pro zvýraznění v dálkových pohledech pak bude na stávající komín z původní kotelny umístěna reklama, opět ve firemní červené se svítícím krabicovým nápisem
- pro potvrzení hlavního akcentu areálu (prodejny) jsou ostatní plochy objektu řešené v bílé se zvýrazněním jednotlivých vstupů tmavě šedou omítkou
- nedílnou součástí revitalizace areálu je nové řešení zpevněných ploch- hlavní komunikace je s ohledem na provoz nákladních automobilů navržena z živice, chodník před vstupy do objektu z betonové pojížděné dlažby, jakož i navržená parkovací stání
- součástí bude i úprava oplocení- podél hranice s RD- zděný plot v= 1,8m a nová posuvná brána z výplní z perforovaného plechu tmavě šedé barvy, zbylé oplocení bude řešeno průmyslovým oplocením v tmavě šedém odstínu

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny