Rekonstrukce návsi obce Neznašov

Náves je důležitým veřejným prostorem v centru obce, návrh řešení odpovídá jeho významu.

Hlavní principy zohledněné při tvorbě návrhu:

  • úprava a redukce ploch vymezených pro parkování v centrální části návsi,  parkovací místa jsou vymístěna na hluchá a méně exponovaná místa, dochází tím i k mírnému navýšení počtu parkovacích stání, materiálové členění navržených ploch
  • zajištění bezpečné prostupnosti územím pro děti (prostor před základní školou), chodce a cyklisty při použití městotvorných prostředků - kamenné dlažby, lavičky, stromy, příjemná měřítka nových prostorů
  • vytvoření ploch pro možnost setkávání občanů obce, pořádání kulturních akcí, vánočních trhů, celková kultivace prostředí
  • prostory navržené s ohledem na lidské měřítko
  • v celém návrhu jsou zohledněny požadavky na modrozelenou infrastrukturu (MZI), čímž dochází ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v daném území a tím zlepšení klimatu

Komentáře jsou uzavřeny