Smuteční síň

Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost ani způsob provozování nebyly zadány.

Po vytypování cca 6 lokalit byla zvolena lokalita D, která byla zpracována ve dvou variantách.

Navržené řešení umožňuje vytvoření smuteční síně a kolumbária s plnohodnotným provozním zázemím odpovídající soudobým požadavkům : zajištění tiché atmosféry, dostatek prostoru k rozjímání, vytvoření prostorů v interiéru i exteriéru odpovídající intimnímu charakteru obřadů, zajištění dopravní obslužnosti.

Komentáře jsou uzavřeny