Portfolio Tag: smuteční obřadní síň

Smuteční síň

Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost ani způsob provozování nebyly zadány. Po vytypování cca 6 lokalit byla zvolena lokalita D, která byla zpracována ve dvou variantách. Navržené řešení umožňuje vytvoření smuteční síně a kolumbária s plnohodnotným provozním zázemím odpovídající soudobým požadavkům…
více zde