RD – Týn nad Vltavou

Návrh domu je limitován stísněnou parcelou vymezenou v části sousedními objekty s okny a přilehlou dopravou zatíženou komunikací. Osazení domu na parcele jde ze tří stran až na minimální vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních domů tak, aby byla zachována v jižní části zahrady stávající vzrostlá zeleň, která v letních měsících bude poskytovat příjemnný stín pro pobyt na zahradě.

Přáním klienta bylo vytvoření jednoduché trendům nepodléhající stavby s taškovou krytinou, symetricky umístěnými a členěnými okny a s návazností obývacího pokoje na relaxační část zahrady odcloněné od rušné komunikace.

Hmotové členění objektu:
- přízemní část s plochou zelenou střechou (sklady a kryté parkovací stání) vytváří nárazníkovou zónu, která opticky odděluje rušnou ulici od klidné části pobytové zahrady
- dvoupodlažní hmota RD se sedlovou střechou je odsazena dále od ulice z důvodu eliminace přímých průhledu do interiéru domu

Dispozice je řešena s důrazem na společenskou rodinnou část domu s centrálním krbem a velkou kuchyní s vazbou na zahradu. Ve zvýšeném podkroví je situována klidová část domu- pokoje a koupelna se saunou.
Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích (minimální přesah střech) a střídmé kombinaci materiálů (dřevěný obklad, bílá omítka, dřevěná okna a hnědá tašková krytina).

Komentáře jsou uzavřeny