Rekonstrukce vesnického statku Hosty

Architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích, které vycházejí z tradiční jihočeské architektury - sedlové střechy, bez přesahu ve štítě a u římsy, ponechání přesahu pouze v místě zápraží s krytým vchodem.
Novostavba vychází z původního hmotového členění domu.
Úprava stodoly sleduje vytvoření velkorysé zahradní kuchyně maximálně využívající posezení ve stínu borovice s výhledem na jezírko.
Ve štítě je použito klasické symetrické členění fasády pomocí omítkových rizalitů a říms.
Kombinace materiálů - štuková omítka lomená bílá omítka v kombinaci s odstínem bílá káva v části nové a původního bydlení, stodola bude omítnuta jádrovou omítkou s drsnou texturou a opatřena malbou.
Okna použita stávající, nová budou ve stejném odstínu, dřevěné prvky vrat, obkladů a podbití budou laděny k odstínu oken.

 

Komentáře jsou uzavřeny