Přístavba firmy Profimex

Zadáním bylo navrhnout zateplení stávající provozovny a vytvoření nového vstupu , který bude charakterizovat prosperující firmu.

Řešený objekt byl postaven jako provozní zázemí při výstavbě okolních bytových domů a tomu také odpovídá stavebně- technické řešení dle dobových trendů. Technický stav byl zachovalý, lokální defekty způsobené vlhkostí byly způsobney zanedbanou údržbou a nedořešenými detaily zejména v soklové partii a podbití římsy. Nevyhovující byly i navazující okolní zpevněné plochy chodníků a přístupových cest včetně oplocení.

Tvarové pojetí přístavby akcentuje vstup do objektu jednoduchým nadčasovým designem, který podpoří sebevědomou prezentaci firmy. Kónický tvar přístavby se v rámci stísněné situace otevírá k příjezdové cestě. Velkorysé prosklení nabízí otevřené průhledy přes vzdušnou vstupní halu do zahrady se vzrostlou zelení. Nedílnou součastí zlepšení nástupního prostoru je úprava navazujích zpevněných ploch.

Komentáře jsou uzavřeny