Lázně Bechyně

Zadání
Upravit stávající objekt Libuše tak, aby každý pokoj měl své vlastní hygienické zázemí, doplnit společenské prostory lobby baru, recepce a rozšířit kapacity procedur, jejichž součástí bude doplnění o přístavbu bazénu s navazujícím zázemím saun. Dále ověřit možné využití půdy pro účely ubytování.

Architektonické řešení - stávající objekt

Návrh se neomezuje pouze na řešení stávajícího objektu Libuše , ale i na vyřešení celého nástupního předpolí mezi lázeňskými objekty Olga a Libuše. Návrh počítá s vytvořením nového kruhového objezdu /zpřístupňujícími hlavní vstupy do objektů /s vnitřním pobytovým prostorem pro klienty ponořeném v rašelinovém jezírku mezi zelení a vodotrysky. Rašelina je jednou z hlavních léčebných lázeňských  procedur.

Navržené řešení rekonstrukce objektu Libuše  jde cestou zohledňující stávající konstrukční řešení objektu.
Zdivo mezi pokoji je v maximální možné míře ponecháno. Stropy jsou stávající dřevěné trámové. Přízemí, patro a podkroví bude dále využito pro pokoje, v přízemí vznikne odpovídající vstupní foyer, recepce a víceúčelový lobby bar s uzavíratelnou částí (pořádání přednášek, prezentací apod.).  Výstup z lobby baru je možný na terasu (střechu bazénu), na kterou budou navazovat pěší areálové stezky.
Nový vstup je umístěn na osu objektu místo stávajících toalet.
V suterénu jsou umístěny doprovodné procedury a šatny pro bazénovou část.
Pro zvýšení standardu ubytování je uvažováno s hygienickým zázemím pro každý pokoj. Pokoje jsou pak primárně řešeny jako dvoulůžkové.

Architektonické řešení - přístavba bazénu
Hmota přístavby bazénu je koncipována tak, aby se co nejméně uplatňovala a ovlivňovala výtvarně komplexní výraz domu Libuše. Navržené řešení se zapuštěním do svahu a zelenou střechou nejen, že nechává vyznít historický ráz objektu, ale i zajišťuje venkovní
pobytové plochy v přímé návaznosti na lobby bar. Zelená střecha dále zvyšuje plochy zeleně a zamezuje přehřívání.
Přístavba bazénu navazuje výškově na suterén, střecha bazénu bude osazena zelení, v části navazující na přízemí s lobby barem pak řešena s pobytovou terasou.  Tvar a výška střechy jsou řešeny tak, aby byl zajištěn přírodní charakter korespondující s ideou řešení vstupního předprostoru.
Pod bazénovou částí je v druhém suterénu umístěna technologie bazénu a strojovny . Saunová odpočívárna je vybavena venkovní terasou nad vstupem do technologického zázemí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny