Dům u rušné ulice

LOKALITA

Dům je situaován naproti autobusovému nádraží s hlučnou komunikací z kamenných kostek. Vstup a vjezd na pozemek je stávající bez možnosti změny z jihu pozemku. Parcela určená pro dům má plochu cca 520m2 s podmínkou zachování vjezdu do stodoly za řešeným pozemkem na severu. Na severní hranici dále navazuje stávající objekt sousedovi stodoly. Ze západu je pozemek atakován hlukem jak z přilehlé křižovatky, tak i narušením soukromí pohledy kolemjdoucích, z východu je zanedbaná sousedova zahrada.

NÁVRD - IDEA

Po několika variantách a požadavku na přízemní byt byl dům maximálně přisazen k severní hranici. Zachováním průjezdu při západní hranici do stodoly byl tento vjezd využit pro vstup do domu s možností předjetí před vstup autem. Hlavní orientace pobytových místností a venkovní terasy je orientována na jihovýchod - odhlučnění od křižovatky hmotou domu. Odclonění autobusového nádraží z jihu je řešeno krytým parkovacím stáním, které je zapuštěno do terénu a nebrání tak proslunění pobytovým prostor v domu a krytého atria. Z východu a západu investor vystavěl plot z betonových prefabrikátů- v projektu se jednalo o bílou zeď, která byla ze západu požadována i KHS (krajskou hyg. stanicí) kvůli hluku.

Fasáda domu je řešena v bílé omítce, navržený kamenný šedý obklad byl nahrazen betonovou imitací, okna plastová antracitová, oplocení z perforovaného plechu.

Komentáře jsou uzavřeny