Portfolio Tag: městský dům

Dům u rušné ulice

LOKALITA Dům je situaován naproti autobusovému nádraží s hlučnou komunikací z kamenných kostek. Vstup a vjezd na pozemek je stávající bez možnosti změny z jihu pozemku. Parcela určená pro dům má plochu cca 520m2 s podmínkou zachování vjezdu do stodoly za řešeným pozemkem na severu. Na severní hranici dále navazuje stávající objekt sousedovi stodoly. Ze…
více zde