Moderní bungalov

Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní plán (ÚP). Po prostudování ÚP a územní studie bylo zjištěno, že v řešeném území jsou přípustné střechy pultové, sedlové či valbové s min. sklonem střešních rovin na hlavním objektu 25º. Pouze v případě vedlejších objektů (např. garáže) je přípustná plochá střecha. Pro naplnění původního požadavku ploché střechy na celém domě, bylo navrženo předsazené kryté parkovací stání se vstupem, které plynule přechází v plochou střechu nad vstupní halou rozdělující hmotově dům na dva objekty.

NÁVRH - IDEA
- dům je na parcele osazen k severovýchodní a severozápadní hranici, aby se co nejvíce využila plocha zahrady a bylo zajištěno dostatečné soukromí a proslunění objektu
- samotný dům je uspořádán tak, aby směrem do ulice byla orientována vstupní část domu se zázemím a krytými stáními. Půdorysný tvar domu "L" umožňuje odclonění pobytové terasy od komunikace a propojení se zahradou- na terasu navazuje pobytová zahrada s koupacím jezírkem
- dispoziční členění objektu reaguje na požadavek oddělení dětí od společenské a rodičovské zóny, toto uspořádání je podpořeno hmotovým řešením
- architektonický koncept je založen na jednoduchých tvarových liniích sedlové střechy bez přesahu se sklonem 25st. v kombinaci s plochou střechou ve vstupní části a střídmé kombinaci materiálů - bílá omítka v kombinaci s kreativní šedou omítkou s metalickým efektem a okna v šedém odstínu

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- zdivo bude provedeno z keramických cihel tl. 440mm, stropy trámečkové keramicko-betonové polomontované nad vstupní částí s plochou střechou, jinak budou provedeny jako lehké zavěšené na spodní pásnici příhradových nosníků
- vstupní část a výplně mezi okny budou omítnuty šedou kreativní omítkou s metalickým efektem, klempířské prvky budou v šedém odstínu
- vytápění bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch - voda
- technické zázemí bude umístěno v denní (technické) místnosti u vstupu
- v objektu je uvažováno s podlahovým topením

Komentáře jsou uzavřeny