Portfolio Tag: bungalov venkovského charakteru

Moderní bungalov

Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní plán (ÚP). Po prostudování ÚP a územní studie bylo zjištěno, že v řešeném území jsou přípustné střechy pultové, sedlové či valbové s min. sklonem střešních rovin na hlavním objektu 25º. Pouze v případě vedlejších objektů…
více zde