Luxusní vila v Mníšku pod Brdy

Návrh domu vychází z orientace parcely, budoucí zástavby, ochranného pásma lesa, výhledů do krajiny a realizovaného ZTV (napojení na inž.sítě). Osazení domu na parcele ze severní a východní strany jde až na minimální vzdálenosti od hranic pozemků tak, aby se co nejvíce využila plocha zahrady. Samotný dům je uspořádán tak, aby směrem do ulice byla orientována vstupní část domu se zázemím, garáž a kuchyň s možností přímého výhledu na  vstupní branku.
Půdorysný tvar domu "T" umožňuje odclonění pobytové terasy od komunikace při zachování soukromí a vazby na zahradu v jižní a západní části pozemku. Na západ je umístěná krytá terasa, která  umožňuje  jak výhled na sever na panorama Brd, tak i kontakt s jižní a západní částí zahrady.
Volným pokračováním interiéru domu bude japonská zahrada, která je situována do těžiště objektu. Od navazující jižní části zahrady bude vymezena kamennou zídkou a mírným zaříznutím do terénu. Při západní hraně japonské zahrady je umístěna dřevěná terasa tvořící přechod mezi kultivovanou
japonskou zahradou a rozvolněnou západní částí zahrady v anglickém stylu, která plynule přechází v sousedící lesní porost.

 

Komentáře jsou uzavřeny