RD Lhota

Lhota je jedním z příkladů tradiční jihočeské vesnické zástavby. Jednotlivé usedlosti jsou řídce rozestavěné okolo rozlehlé návsi s kaplí a mnohé domy si uchovaly barokní znaky.
Sousední objekty tvoří statky s uzavřenými nebo polouzavřenými dvory. Hmotové členění objektů je horizontální s rize funkčním řešením detailů (střechy bez přesahu, jednoduché hmoty bez členění apod.)

Přáním klienta bylo vytvoření přízemního domu s dvěmi pokoji, ložnicí a s jídelnou oddělenou od obývacího pokoje.
Navržený dům je inspirován vesnickou architekturou- podélné dizpoziční řešení, šikmá střecha se sklonem 45 stupňů a volnou půdou, střecha s minimálním přesahem. Tradiční členění domu je oživeno hmotou garáže s plochou střechou a dřevěným obkladem. Garáž volně přechází přes sklad dřeva v kryté venkovní sezení s krbem, které vymezuje pobytovou terasu od blízké komunikace. Osazením domu při severní hranici je zachován stávající ovocný sad, lehké sevření hmoty domu reaguje na nepravidelný tvar parcely a sousední objekty.

Použití materiálů vychází z vesnické tradice v soudobém pojetí - bílé omítky, dřevěný obklad, dřevěná okna a tašková plochá krytina v šedém odstínu.

Místo: Lhota u Borovan
Projekt: 2014
Klient: Soukromá osoba
Zastavěná plocha: 245m2

01_kocepční skica roddinného domu05_dvougaráž se sekčními vraty

Komentáře jsou uzavřeny