Portfolio Tag: obchodní centrum

Obchodní centrum

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu přes ulici Sladkovského navazuje panelová zástavba (4+1podlaží), ze severu zdravotnické zařízení a úřad práce, ze západu bytový dům s dvorem, dále podél výjezdu zásobování pokračují parkovací plochy. Z jihu navazuje kompaktní zástavba v ulici Havlíčkova…
více zde