Portfolio Tag: obnova nábřeží

Obnova nábřeží řeky Vltavy

Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení dopravního uzlu v místě stávajícího parkoviště, kde se nevhodně křižuje pěší, cyklistická, automobilová doprava a parkování autobusů. Dále dořešení absence dostatečného zázemí pro lodní turistickou dopravu. Navrženým řešením se prolíná snaha o zpříjemnění prostoru zejména…
více zde